Configure DNS server in Cisco Packet Tracer | cấu hình dns cho mail server

cấu hình dns cho mail server. Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về Configure DNS server in Cisco Packet Tracer phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các video thú vị tại website

VIDEO Configure DNS server in Cisco Packet Tracer

cấu hình dns cho mail serverStep-by-step how-to configures DNS in cisco packet tracer in a very simple way.
DNS (Domain Name Server) | NetWorking
DNS is a host name to IP address translation service. DNS is a distributed database implemented in a hierarchy of name servers. It is an application layer protocol for message exchange between clients and servers.

Introduction
Making network topology
Server settings
Web service settings
DNS service settings
PC settings
Checking DNS configuration
Another example of DNS configuration
Last remarks

Don forget to subscribe.
Facebook.com/bandhutuhin
www.ictdictionary.com

Picture Configure DNS server in Cisco Packet Tracer

Tag Configure DNS server in Cisco Packet Tracer

cấu hình dns cho mail server,dns,domain name system,packettracer,how to configure dns in packet tracer,how to configure dns server in packet tracer,what is dns,how a dns works?,dns server,setup dns server,configure dns server,cisco packet tracer,how to setup dns server,domain name system (protocol),packet tracer,name server,technology,ccna,tutorial,bandhu tuhin

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tổng hợp

5 bình luận về “Configure DNS server in Cisco Packet Tracer | cấu hình dns cho mail server”

  1. আপনার ভিডিওগুলো অনেক শিক্ষণীয় মজাদার, সার্ভার কনফিগারেশন বাংলায় করার জন্য অনুরোধ করছি, ধন্যবাদ

  2. আপনার ভিডিওগুলো অনেক শিক্ষণীয় মজাদার, সার্ভার কনফিগারেশন বাংলায় করার জন্য অনুরোধ করছি, ধন্যবাদ

Bình luận đã đóng.